Elevens val

Av 10 kap. 4 § tredje stycket skollagen framgår:
”Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen.”

Eleverna fick spåna fram en mängd saker vad de önskade fördjupa sig mer kring och utifrån deras önskemål skapade vi tre aktiviteter som de flesta hade önskat på ett eller annat sätt.

Under 4 dagar fick eleverna ha utökad hemkunskap där lunch lagades till skolans alla elever, vi byggde ett dockhus som snart kommer att få förgylla förskolan samt en film i form av en nyhetssändning skapades.

En av dagarna bjöd de yngsta kockarna oss på en smarrig pastasallad med focaccia.

1 245 6

I slöjdsalen sågades, spikades och målades det för fullt. Nu längtar vi efter att få börja leka med vårt fina hus.

IMG_1244IMG_1257 IMG_1258 IMG_1259

IMG_1260IMG_1241

Att få skapa film och skapa musik var ett stark önskemål från våra äldre elever. Här kommer de senaste nyheterna.

Slöjd på schemat – för stora och små

På denna blogg har ni hittills sett bilder från ovan jord och det är kanske många ”där ute” som inte vet att en trappa ner har vi ett rum fylld av material, verktyg och spännande maskiner – vår kära slöjdsal!

I slöjdsalen pågår det både trä- och syslöjd samtidigt och just nu skapas det bland annat förkläden, skåp, läderpåsar, skålar samt lite virkning. För de allra yngsta bygger vi just nu små träbilar på fritidstiden. Bilderna nedan visar lite av vår verksamhet.

Jag hamrar o spikar, jag bygger en bil...

Jag hamrar o spikar, jag bygger en bil…

... o sågar o sågar o drar med min fil..

… o sågar o sågar o drar med min fil..

Virkning

Virkning

Snart är mitt förkläde klart

Snart är mitt förkläde klart

Ett skåp kommer det bli

Ett skåp kommer det bli

En skål med hjälp av ett stämjärn och klubba

En skål med hjälp av ett stämjärn och klubba

Förkläde klart

Förkläde klart

Förkläde klart

Förkläde klart

Ur Lgr 11 läser och följer vi bland annat:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter,

  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.