Världsbokdagen

IMG_0131

Den 23 april har Göran namnsdag fick vi berättat för oss på morgonsamlingen. Att Göran har namnsdag idag har faktiskt en anledning. I Katalonien i Spanien firar man idag helgonet St Göran, ja ni vet han med draken!IMG_0133

St Göran är ett skyddshelgon som har firats sedan 1900-talets början i Spanien genom att man ger någon en bok som man tycker om och då får man en ros tillbaka. 1995 instiftade UNESCO Världsbokdagen på spanskt initiativ. Tänk att få vara just i Spanien och fira denna stora dag!

I år bestämde vi oss för att fokusera på att visa tacksamhet för att vi får gå i skolan och att vi får möjlighet att lära oss att läsa. Det finns så många i världen som är analfabeter och tyvärr inte har haft den förmånen.

Vi ville gärna höra barnens tankar kring hur de ser på läsning och vilka kunskaper de har kring analfabetism. Vi startade dagen med en värderingsövning som kallas för ”Heta stolen”. Läraren läser ett påstående och om barnen håller med blir stolen HET och då reser de sig upp och byter stol med någon kompis, om de inte håller med sitter de kvar. Efteråt får några stycken berätta om varför de tagit ställning på detta sätt. Här finns det inget rätt eller fel, det finns bara tankar och åsikter.

IMG_0138

Efter det blev vi bjudna på sagoläsning av våra yngsta författare. Läs mer om hur det arbetet gick till här.

IMG_0139

De äldre eleverna fick sedan läsa en saga för de yngre. Det var så uppskattat och mysigt!

20150423_09343920150423_09350820150423_09353220150423_093836

En riktigt bra bok behöver ju också en skicklig illustratör. Vår magister Micke läste en berättelse för oss som handlade om vilka olika förutsättningar vi har i livet. Vi förstod alla att vi är lyckligt lottade. Han bad oss om hjälp att illustrera berättelsen. Givetvis ville vi det! Som ni märker så är vi lite hemlighetsfulla, det beror på att när boken är färdig så kommer vi att publicera den som e-bok och då kommer ni ha möjlighet att ladda ner den till er egen läsplatta.

20150423_105552

Det här med bokbad har blivit vår grej! På rasten så sprang vi ned till stranden för att slänga oss i det blå.

1, 2, 3, på det fjärde ska det ske, på det femte gäller det, på det sjätte smäller det!

20150423_122216

När rasten och badet var slut var det dags för det vi alla hade väntat på, nämligen priscermonin för Läsutmaningen!

Vi började med att komma i stämning. Tommy lärde oss den här fina sången:

Därefter kunde vi presentera skolans mästerläsare! Stort grattis!

20150423_134037

Men i den här tävlingen är vi alla vinnare!

20150423_133744

Extra stolta var vi att vi lyckades bli en av de tre skolor som i snitt läste mest och vi kommer att föräras ett bokpaket sponsrat av Riksföreningen Sverigekontakt. Vi längtar efter våra nya böcker!

Som avslutning på denna litterära dag så njöt vi av den fina boktårta som 3-6:orna hade bakat till oss.

20150423_133942

 

Tänka sig att eleverna frågade direkt om vi inte kunde ha en ny läsutmaning direkt!

Atomer, molekyler och andra kluriga begrepp

Inom NO-undervisningen gömmer sig mängder av kluriga och svårförståeliga begrepp. När man arbetar med faktatexter inom olika områden så kan man inte nog upprepa och arbeta med de ämnesspecifika begreppen på olika sätt.

Inför området partikelmodeller i kemin så höll jag en rätt traditionell föreläsning. Jag berätta och exemplifierade och vi samtalade om allt från atomer till neutroner. Därefter var det dags för barnen att ta sig an faktatexten tillsammans. Jag delade in eleverna i små grupper som tillsammans fick läsa den faktatext som i flera fall var en repetition av det jag precis berättat. Barnen använde sig av ”Detektiven” och stannade upp vid svåra och lite kluriga ord, som de redde ut i sina grupper.

No1

Jag var ändå inte riktigt nöjd och ville verkligen ge dem ytterligare träning i att ta sig an begreppen: atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, elektron, proton och neutron. Jag hade skrivit dessa ord på små kort, dessutom hade jag också skrivit förklaringar av de olika begreppen. Varje grupp fick en uppsättning av begreppskort. Korten fördelades mellan barnen i gruppen som blev uppmanade att läsa begreppet eller förklaringen de hade i sin hand högt för sina kamrater. Diskussionen kom igång och det visade sig att det inte alls var helt givet hur korten hängde ihop trots att vi hade upprepat begreppen flera gånger. Det var väldigt intressant att lyssna till barnens motiveringar över hur korten hängde ihop. De parade ihop korten och jag återkopplade med varje grupp kring hur de hade tänkt.

begreppskort

Därefter fick de limma upp korten på ett papper som vi senare kommer att gå tillbaka till för att ännu en gång repetera dessa ämnesspecifika begrepp.

Atom Odelbar. Minsta beståndsdelen av ett grundämne.
Molekyl Bildas av flera atomer.
Grundämne En molekyl som byggs av likadana atomer.
Kemisk förening Molekyler som byggs upp av olika atomer.
Elektron Negativt laddad partikel i atomen.
Proton Positivt laddad partikel i atomkärnan.
Neutron Neutralt laddad partikel i atomkärnan.

Att förstå en faktatext med hjälp av Reportern och Detektiven

 

Ju äldre eleverna blir, ju fler faktatexter stöter de på som de ska använda sig av för att ta till sig kunskap. Vi tog hjälp av en text från ”En läsande klass” för att träna på hur vi ska ta oss an faktatexter. Texten vi valde var: Östersjön – ett av världens ovanligaste hav

Vi använda oss av en VÖL-tabell för att bearbeta texten.

Innan vi började läsa texten så använde vi klassens samlade kunskaper och skrev ned under Vet, vad vi trodde att vi visste om Östersjön.

Därefter så formulerade vi frågor om vad vi Önskar veta om Östersjön.

När vi hade aktiverat vår förförståelse kring ämnet och alla var nyfikna att ta reda på Varför Östersjön är ett av världens ovanligaste hav, så började vi att läsa.

Vi stannade upp många gånger och fröken Lottis fick hjälpa till och förtydliga och ge eleverna fler bakgrundskunskaper till ämnet. Vi pratade om istiden och hur nedisningen gick till och vilka spår man kan se idag i Sverige av att inlandsisen en gång låg tjock över Sverige. Vi jämförde med hur bergen ser ut i Sverige och hur de ser ut på Teneriffa. Det blev många aha-upplevelser! Vi fortsatte att prata om saltvatten och sötvatten och varför haven är salta medan sjöar är söta. Vi förstod då också begreppet bräckt vatten. Det var många härliga samtal som gav oss mängder av ny kunskap.

När vi hade läst klart texten så återkopplade vi till de frågor vi ställt innan vi började läsa texten och antecknade dessa under Lärt mig. Vi fick svar på många av våra frågor.

 

Östersjön