Skapa fyra byggnader på en dag….

…klarade åk F-1 av under deras gemensamma stranddag. Temat under dagen var ”kända europeiska byggnader”, tidigare under veckan så pratade vi om dessa byggnader på en morgonsamling vilket bidrog till att själva byggandet underlättades. Barnen visade också på en mycket bra samarbetsförmåga. Vi började dagen med att prata om samarbete samt vad som kan vara viktigt att tänka på då vi konstruerar med hjälp av naturmaterial.

20150522_091345 som ”uppvärmning” fick barnen skapa Mandala med hjälp av olika typer av naturmaterial.

20150522_094937

20150522_095938

Här nedan är resultatet:

Big Ben i London

20150522_103229

Lutande tornet i Pisa

20150522_103307

Eiffeltornet i Paris

20150522_105529

La Sagrada Familia i Barcelona

20150522_104728

 

Följande centrala innehåll berördes under dagen:

 

LGR11:

Teknik: Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Bild: Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matematik: Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

 

 

 

 

 

 

Tiden är vår!

Kan tid kännas??

Jo det kan den!! Det tycker i alla fall barnen i förskolan och förskoleklassen. Efter att vi i förra veckan arbetade med olika längdenheter så avlutade vi den sista veckan med att mäta tiden. Vi pratade också mycket om tiden och kom som sagt fram till att tiden känns olika beroende på om vi utför en tråkig eller rolig aktivitet.

VI har pratat om sekunder, minuter och timmar. Barnen fick ta tid på varandra när de sprang på idrotten. I klassrummet pratade vi senare om hur den analoga klockan ser ut och vad de olika visarna heter. Vi lärde oss senare hur man kan se om klockan är t.ex. halv tolv eller två.

ta tid 1

ta tid 2

springa strand 2

 

Vi byggde också olika stora timglas och mätte sedan hur lång tid det tog för sanden att rinna igenom, vi lärde oss också genom detta en viktig detalj: nämligen att torr sand rinner fortare än fuktig sand.

tiden timglas

Vi pratade också om begrepp där ordet tid fanns med t.ex. komma i tid, tiden stod stilla m.m. Vi pratade också om att vuxna ibland kan säga att de inte har tid. Det tyckte barnen var dåligt men de var ändå överens om att här på Teneriffa så fanns det mer tid för både barn och vuxna!

Vi strävar mot:

  • Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, moti­vation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Lpfö 98, s. 6-7)
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Lpfö 98, s. 7)

Vi sneglar mot:

Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. (lgr 11 s. 64)

Hemliga lådan

Nu har jag ”pimpat” min kopieringspapperslåda med glansigt rosa papper och plockat fram mina laminerade geometriska former. Det har blivit dags att introducera den ”Hemliga lådan” för 1-3:orna. Den hemliga lådan använder vi oss av för att lära oss de geometriska formernas namn, samt att lära oss att beskriva formerna med rätt begrepp.

De delmål i geometrin som vi nu arbetar med är att eleverna ska kunna namnge ett flertal tvådimensionella figurer, samt kunna beskriva dem med rätt begrepp som hörn, sida, parallella sidor, motstående sidor och rät-, trubbig- eller spetsig vinkel.

Det finns flera övningar man kan göra med lådan, men vi började vi med 20 frågor. Leken går till på följande sätt:

En elev eller flera elever kallas fram och får stoppa sina händer i de två hål som jag skurit ut i lådan. I lådan har jag placerat en laminerad form som jag tidigare har presenterat för eleverna. Jag har presenterat formen vid namn och beskrivit den för eleverna med korrekta begrepp. Nu börjar leken med att eleven får ställa frågor till kamraten som känner på formen. Frågorna kan exempelvis vara: Har din form fyra sidor? Är sidorna parallella? osv Den elev som har händerna i lådan får enbart svara ja och nej på sina kamraters frågor. Ju fler frågor som kommer, ju närmare rätt form kommer vi och det gäller för alla att vara med i resonemanget så att samma fråga inte ställs igen. Först när jag säger att de får gissa på formens namn, så får de nämna formerna vid namn. Detta gör jag för att undvika att alla former gissas igenom planlöst.

P1230682P1230681

Eleverna älskade denna lek och lärde sig snabbt använda de korrekta begreppen.