Skapa fyra byggnader på en dag….

…klarade åk F-1 av under deras gemensamma stranddag. Temat under dagen var ”kända europeiska byggnader”, tidigare under veckan så pratade vi om dessa byggnader på en morgonsamling vilket bidrog till att själva byggandet underlättades. Barnen visade också på en mycket bra samarbetsförmåga. Vi började dagen med att prata om samarbete samt vad som kan vara viktigt att tänka på då vi konstruerar med hjälp av naturmaterial.

20150522_091345 som ”uppvärmning” fick barnen skapa Mandala med hjälp av olika typer av naturmaterial.

20150522_094937

20150522_095938

Här nedan är resultatet:

Big Ben i London

20150522_103229

Lutande tornet i Pisa

20150522_103307

Eiffeltornet i Paris

20150522_105529

La Sagrada Familia i Barcelona

20150522_104728

 

Följande centrala innehåll berördes under dagen:

 

LGR11:

Teknik: Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Bild: Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matematik: Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

 

 

 

 

 

 

Alla är vi viktiga i trafiken!

Trafik- ett lärande för framtiden.

Vår undervisning är förstås knuten mot vår läroplan men vi pratar  också om vikten av att lära för livet. Vi har nu arbetat en tid med ämnesområdet ”trafik” och vi har under denna tid haft bra samtal om hur vi alla kan bidra till att göra så att alla kan känna sig trygga i trafiken. Vi började med att prata om vad trafik är, eleverna fick skapa planscher om vad de uppfattar som trafik.

20150508_111553 20150508_111753

Vi har varit ute och tittat på hur vi ska bete oss då vi t.ex. går över gatan, samt om varför vi ska bära reflexer och framför allt var reflexen ska sitta på kroppen.

Vi har tittat på olika vägmärken och lärt oss dess innebörd, vilket gör att barnen känner igen dem då de själva är ute i trafiken.

 

20150508_092626

Vi har pratat om vikten av att ha en cykelhjälm som sitter ordentligt fast på huvudet och om vad som ska finnas på en cykel för att den ska vara laglig men framförallt säker att cykla på.

20150508_11204620150508_112038

20150508_11162320150508_110350

 

Vi har arbetat med ämnesområdet trafik på en mängd olika sätt, vi avslutade arbetet med att tillsammans ha en frågesport, något som var mycket uppskattat hos barnen.

IMG_0177

IMG_0154

Så avslutningsvis så kan vi dra slutsatsen att det behövs många och bra diskussioner kring hur vi ska bete oss i trafiken. Vi måste tidigt lära oss att vara rädd om varandra och framförallt vara rädd om oss själva!

”Vänster, Höger, Vänster, Höger- Inga bilar, nu går vi över”

LGR11  :

– Trafikregler och hur man ska bete sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

 

Konsten att skriva en bok!

I samband med att vi ska fira Världsbokdagen så har vi på förskolan valt att själva bli författare och skriva en egen bok. Vi hade för en tid sedan författaren Pär Sahlin på besök och han sade att ”alla kan bli författare”, men att det såklart krävs hårt arbete! Vi på förskolan beslöt oss därför att ta oss an utmaningen.

20150422_095438

 

Vi började vårt arbete med att titta på en redan skriven bok för att få på så sätt få ledtrådar på hur vi skulle göra.

– Man måste ha en framsida med en bild på.

– Och namnen på den som skriver.

– Och boken måste ha ett eget namn.

Var några av kommentarerna som sades.

bild-4

 

När detta var gjort började arbetet med att rita bilderna till boken.

20150422_101257

När bilderna var ritade så var det dags att med hjälp av appen ”skolstil 2” skriva ner en text till varje bild. Appen ”Skolstil 2” är ett utmärkt verktyg då man vill träna på att kombinera bokstäverna med respektive ljud. Något som är grunderna för läsinlärningen. När texten är skriven, så skrivs den ut för att sedan kombineras ihop till rätt bild. Detta motiverar barnen att försöka läsa även de längre och svårare orden som de kanske har fått hjälp med att skriva!

20150422_103959

20150422_120952

 

När boken sedan var färdig så fanns det 2 mycket stolta nyblivna författare på vår skola, som lovade att dom ska fortsätta bjuda på fler sagor i framtiden!

Författarna fick även äran att på självaste Världsbokdagen läsa sin bok för de andra barnen på skolan!

20150423_092937

20150423_093524

I arbetet med boken så synlig gjordes vikten av att tidigt få träna sig på att få berätta en berättelse med en tydlig ”röd tråd”.

Dessa mål strävade vi mot:

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.” Lpfö 98

Dessa mål sneglade vi mot:

– Handstil och skriva på dator.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande texter där ord och bild samspelar.

– Sambandet mellan ljud och bokstav.

Lgr11

SÅ VISST KAN ALLA BLI FÖRFATTARE!

Tack för inspirationen Pär Sahlin!