Länkar till engelskaläxan åk 4-6

English homework Thursday 5th of February

 

Förmågor som tränas:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska,
  • använda språkliga strategier för att förstå.

 

Centralt innehåll som bearbetas:

  • Tydligt talad engelska från olika medier.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  • Sånger, sagor och dikter.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  • Hur ord och fasta språkliga uttryck används i talat språk i olika situationer.
  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar.

 

På skolan har ni läst igenom er respektive saga/dramatisering på engelska och översatt den.

I hemmet ska ni lyssna till er respektive saga på de bifogade länkarna. Sagan är i två versioner, den första är uppläst på British English och den andra på American English.

Little Red Riding Hood – Frida & Linus

https://www.youtube.com/watch?v=RVUfmgrELfE British version

https://www.youtube.com/watch?v=Rx2e_vRugj0

 

 

Goldilocks and the Three bears – Ida & Hedda

https://www.youtube.com/watch?v=_LyLKl2-zS8 British version

https://www.youtube.com/watch?v=pkOPfP1NaHc

 

The Ugly Duckling – Tuva & Thilde

https://www.youtube.com/watch?v=93DSoh-qlmc British version

https://www.youtube.com/watch?v=KecazmQ9GrY

 

Cinderella – Tilde & Felicia

https://www.youtube.com/watch?v=3O_k8t_86NA British version

https://www.youtube.com/watch?v=kK0RtedE3Vc