Världsbokdagen

IMG_0131

Den 23 april har Göran namnsdag fick vi berättat för oss på morgonsamlingen. Att Göran har namnsdag idag har faktiskt en anledning. I Katalonien i Spanien firar man idag helgonet St Göran, ja ni vet han med draken!IMG_0133

St Göran är ett skyddshelgon som har firats sedan 1900-talets början i Spanien genom att man ger någon en bok som man tycker om och då får man en ros tillbaka. 1995 instiftade UNESCO Världsbokdagen på spanskt initiativ. Tänk att få vara just i Spanien och fira denna stora dag!

I år bestämde vi oss för att fokusera på att visa tacksamhet för att vi får gå i skolan och att vi får möjlighet att lära oss att läsa. Det finns så många i världen som är analfabeter och tyvärr inte har haft den förmånen.

Vi ville gärna höra barnens tankar kring hur de ser på läsning och vilka kunskaper de har kring analfabetism. Vi startade dagen med en värderingsövning som kallas för ”Heta stolen”. Läraren läser ett påstående och om barnen håller med blir stolen HET och då reser de sig upp och byter stol med någon kompis, om de inte håller med sitter de kvar. Efteråt får några stycken berätta om varför de tagit ställning på detta sätt. Här finns det inget rätt eller fel, det finns bara tankar och åsikter.

IMG_0138

Efter det blev vi bjudna på sagoläsning av våra yngsta författare. Läs mer om hur det arbetet gick till här.

IMG_0139

De äldre eleverna fick sedan läsa en saga för de yngre. Det var så uppskattat och mysigt!

20150423_09343920150423_09350820150423_09353220150423_093836

En riktigt bra bok behöver ju också en skicklig illustratör. Vår magister Micke läste en berättelse för oss som handlade om vilka olika förutsättningar vi har i livet. Vi förstod alla att vi är lyckligt lottade. Han bad oss om hjälp att illustrera berättelsen. Givetvis ville vi det! Som ni märker så är vi lite hemlighetsfulla, det beror på att när boken är färdig så kommer vi att publicera den som e-bok och då kommer ni ha möjlighet att ladda ner den till er egen läsplatta.

20150423_105552

Det här med bokbad har blivit vår grej! På rasten så sprang vi ned till stranden för att slänga oss i det blå.

1, 2, 3, på det fjärde ska det ske, på det femte gäller det, på det sjätte smäller det!

20150423_122216

När rasten och badet var slut var det dags för det vi alla hade väntat på, nämligen priscermonin för Läsutmaningen!

Vi började med att komma i stämning. Tommy lärde oss den här fina sången:

Därefter kunde vi presentera skolans mästerläsare! Stort grattis!

20150423_134037

Men i den här tävlingen är vi alla vinnare!

20150423_133744

Extra stolta var vi att vi lyckades bli en av de tre skolor som i snitt läste mest och vi kommer att föräras ett bokpaket sponsrat av Riksföreningen Sverigekontakt. Vi längtar efter våra nya böcker!

Som avslutning på denna litterära dag så njöt vi av den fina boktårta som 3-6:orna hade bakat till oss.

20150423_133942

 

Tänka sig att eleverna frågade direkt om vi inte kunde ha en ny läsutmaning direkt!

Konsten att skriva en bok!

I samband med att vi ska fira Världsbokdagen så har vi på förskolan valt att själva bli författare och skriva en egen bok. Vi hade för en tid sedan författaren Pär Sahlin på besök och han sade att ”alla kan bli författare”, men att det såklart krävs hårt arbete! Vi på förskolan beslöt oss därför att ta oss an utmaningen.

20150422_095438

 

Vi började vårt arbete med att titta på en redan skriven bok för att få på så sätt få ledtrådar på hur vi skulle göra.

– Man måste ha en framsida med en bild på.

– Och namnen på den som skriver.

– Och boken måste ha ett eget namn.

Var några av kommentarerna som sades.

bild-4

 

När detta var gjort började arbetet med att rita bilderna till boken.

20150422_101257

När bilderna var ritade så var det dags att med hjälp av appen ”skolstil 2” skriva ner en text till varje bild. Appen ”Skolstil 2” är ett utmärkt verktyg då man vill träna på att kombinera bokstäverna med respektive ljud. Något som är grunderna för läsinlärningen. När texten är skriven, så skrivs den ut för att sedan kombineras ihop till rätt bild. Detta motiverar barnen att försöka läsa även de längre och svårare orden som de kanske har fått hjälp med att skriva!

20150422_103959

20150422_120952

 

När boken sedan var färdig så fanns det 2 mycket stolta nyblivna författare på vår skola, som lovade att dom ska fortsätta bjuda på fler sagor i framtiden!

Författarna fick även äran att på självaste Världsbokdagen läsa sin bok för de andra barnen på skolan!

20150423_092937

20150423_093524

I arbetet med boken så synlig gjordes vikten av att tidigt få träna sig på att få berätta en berättelse med en tydlig ”röd tråd”.

Dessa mål strävade vi mot:

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.” Lpfö 98

Dessa mål sneglade vi mot:

– Handstil och skriva på dator.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande texter där ord och bild samspelar.

– Sambandet mellan ljud och bokstav.

Lgr11

SÅ VISST KAN ALLA BLI FÖRFATTARE!

Tack för inspirationen Pär Sahlin!

 

 

 

 

Lässtrategilektion 4 – Läslogg

Lässtrategilektion 4 – Detektiven

Vi fortsätter vår lektionsserie och jag frågade eleverna på vilket sätt de kan använda sig av Detektiven i sin läsning och jag fick en härlig respons där alla eleverna visade på kunskaper om strategin, vilket var ett av målen. Vi detta tillfälle delade jag ut texten till eleverna som fick sitta i par samt en läslogg till varje par där eleverna uppmanades om att anteckna ner de ord som vi kom att uppmärksamma under högläsningen. En av eleverna var noga med att fråga om de inte skulle få varsitt Detektiven-kort också, som tidigare. Det är ordning och reda på mina studenter.

Eleverna ombads att använda strategin Spågumman i inledande syfte för att förutspå den kommande texten. Då kapitlets titel hade en ganska diffus rubrik blev det en intressant ”tänka högt” sekvens där eleverna egentligen inte alls var i närheten av själva meningen med titeln men det var intressant att se hur de resonerade ihärdigt utifrån sina egna erfarenheter. Därefter ombads de att titta på bilderna och fick på så sätt en del nya idéer om vad kapitlet kunde tänkas handla om kopplat till titeln. Inte heller här var de i närheten av det egentliga budskapet i titeln men ett gott försök räcker långt.

Högläsningen började och eleverna höjde sina Detektiven-kort vid endast fyra tillfällen, vilket jag själv blev lite fundersam kring då jag i förväg hade gått igenom texten och uppmärksammat en del ord som jag kunde tänka mig att de skulle stanna vid. Här fick jag själv syn på vilka förutfattade meningar man som vuxen ibland kan skapa kring barns kunskaper, och jag fick även syn på att vissa ord som jag hade förutspått att eleverna skulle uppmärksamma i själva verket var nyare för mig än för dem, ord som t.ex. dataserver m.fl.

Efter hela kapitlet hade bearbetats gjorde vi en snabb återkoppling till vilka olika sätt vi hade varit detektiver på och sedan tittade vi igen på de tre stora ordklasserna, substantiv, verb, och adjektiv och hjälptes åt att kategorisera ordet ”reportage” i rätt ordklass. Lektionen avslutades med att eleverna fick fortsätta att vara Detektiver i sin egen individuella läsning och noterbart är att nu stannar eleverna upp och uppmärksammar orden i sin text oftare istället för att bara mekaniskt läsa vidare. Nu vill de veta för att kunna fortsätta sin läsning mot högre nivåer.

IMG_0137

IMG_0135

 

IMG_0138