Ett magiskt besök

Varför använder du så svåra ord när du skriver? frågar Dorothea nyfiket. Pär Sahlin, författaren till bland annat Solhjärtats hemlighet och Agaton-böckerna har äntligen kommit på besök till oss på vår soldränkta ö. Pär är inte bara författare utan har en lång lärarerfarenhet med sig i ryggsäcken, vilket givetvis påverkar hans skrivande. Jag är ju lärare, säger han och jag tycker att det är så viktigt att ni lär er massor när ni läser. Han fortsätter och prata om hur man gör när man stöter på ett ord som man inte förstår. Läs vidare i texten, så kanske ni förstår av sammanhanget eller om ni inte förstår, så kan man alltid slå upp ordet. Då lär man sig mängder av nya ord. Barnen är väl förtrogna med hur de ska ta sig an nya ord och uttryck som de stöter på i sina texter. Ordförrådet växer hela tiden när de läser tillsammans, de stannar upp och samtalar om nya svåra och kluriga ord eller uttryck och om de inte löser det tillsammans så tar de hjälp av sina lärare eller slår upp ordet.

Sedan skolstarten i januari har barnen läst Pär Sahlins böcker. De yngre eleverna har fått lyssna till en fantasyberättelse om Agaton och de äldre har fått lyssna till och parläst Solhjärtats hemlighet.

lashoppet_kapitelbok_agaton_och_den_eviga_vintern-sahlin_par-30094599-1516450610-frntl

solhjarta_omslag_140610

Alla barnen har aktivt använt sig av olika lässtrategier för att få en fördjupad förståelse av texterna.

Pär börjar förmiddagen vi har tillsammans genom att berätta om hur han arbetar som författare. Det är många steg från idé till färdig bok. P1240031Många elever känner igen sig i att skrivandet är en process som tar tid. Han berättar att det tar ungefär ett år att skriva en bok för honom.

De yngre eleverna i åk 1-2 har läst ”Agaton och den eviga vintern” tillsammans och har förberett sig genom att skriva ner frågor som de vill ha svar på. 20150224_110647På framsidan av boken har illustratören Kalle målat ett monster och barnen undrar nyfiket vem monstret är. Kalle är en kreativ illustratör som målar kartorna över de olika världarna i böckerna samt målar bilder till både framsidorna och bilder inne i böckerna. Kalle är lite busig och hans fantasi går igång efter att ha läst Pärs böcker, han skapar till och med nya världar åt Pär så att han kan fortsätta att skriva och utveckla berättelserna. De verkar ha ett energigivande samarbete som föder nya idéer. Pär berättar att han har en liten ”hemlis”. Det kommer en ny Agaton bok till hösten som handlar om förbjuden kärlek. P1240048Barnen drar direkt paralleller till det äventyr de själva är mitt uppe i just nu. I vårt Storylinearbete om Teneriffas urbefolkning guancherna har de fått träffa kung Tinerfe, Gara och Jonay som kom till skolan genom en magisk portal. Guancherna ramlade för några veckor sedan ut ur städskåpet på skolan. De klev in i en grotta på Teneriffa för ungefär 600 år sedan och hamnade hos oss på skolan. P1240081Tänk att det finns magiska portaler på riktigt precis som i fantasyböckerna! De ser kopplingar till guancherna Garas och Jonays förbjudna kärlek. Att eleverna gör olika textkopplingar visar på att de har kommit långt i sitt användande av strategier för att övervaka sin läsning. Visst vet barnen att det inte är på riktigt, men visst är det kittlande för fantasin att själva få uppleva något som normalt bara finns i sagornas värld.

Även de äldre eleverna är laddade med frågor. De undrar hur han kommer på alla de olika figurerna i sina böcker och hur han kan komma på alla krångliga namn. Om man tittar på namnet Nhilas, som är smeden i Solhjärtats hemlighet och sneglar på författarens efternamn börjar man snart förstå hur Pärs kreativa hjärna arbetar.P1240027 Pär berättar och förklarar hur man bygger upp en fantasyberättelse och viktiga element i genren. Kim är den rädde och fege ”hjälten” som under berättelsens gång växer till att bli en riktigt modig hjälte. Barnen ser direkt kopplingar till Harry Potter som från början inte alls var så modig, men som lyckas ta sig an stora utmaningar under historiens gång. I en fantasyberättelse ska det onda strida mot det goda, vilket verkligen sker i Solhjärtat. Det ska finnas någon magisk sak och en portal som kan ta en från en värld till en parallellvärld kan också vara kännetecknande för en fantasyberättelse. Helt ovanligt är det inte heller att vi återfinner olika varelser som drakar, älvor eller andra overkliga väsen i den här typen av texter.

Pär berättar vidare om hur viktigt det är att berättelsen växer under tidens gång. Det räcker inte med en konflikt som löses, utan det måste vara flera konflikter som uppstår, som löses delvis och sedan avlöses med en ny konflikt. Allt för att göra berättelsen spännande och fånga läsaren.

Förmiddagen avslutades med att eleverna själva fick se sig om efter möjliga portaler i deras närområde, som de kanske kan använda när de sätter igång med sitt eget skrivande. Vad sägs om en portal vid de stora stenblocken på Las Vistas stranden? Om man tar sig rakt igenom stenblocken kommer man till en god värld, men om man ramlar ner kommer man till en ond värld. Jag undrar vad jag får uppleva när jag läser barnens egna fantasyberättelser?

P1240077

P1240079Tack Pär, för en magisk dag!

Guancherna fiskar på Los Cristianos strand

Fingrar pekade och munnar fnissade i tisdags eftermiddag när skolan var slut. Anledningen var den löpsedel som mötte eleverna efter skolans slut igår.

P1240022

 

Att inte våra vänner guancherna var lite mer diskreta. Behövde de verkligen springa runt på stranden och vifta med det där durkslaget, som inte alls var till för att fiska med. Pinsamt! tyckte några elever.

Solen sken idag från en klarblå himmel, vad är då bättre än att ha rast på stranden? SAMSUNG CAMERA PICTURES

När rasten var slut och sedan var på väg tillbaka till skolan sprang vi på Gara, Jonay och Tinerfe. De hade tydligen inte gett upp sina fiskeförsök.

P1240081

De berättade att fiskelyckan inte var så fantastisk, men de hade i alla fall lyckats att fånga en fisk som Tinerfe hade slukat rå!

Tinerfe hade fått så ont i magen så Gara bad oss hjälpa till att ordna ingredienser så att hon kunde göra medicin. Vi ville givetvis hjälpa henne att hitta alla de konstiga ingredienserna, men när hon räknade upp vad hon behövde så kändes det nästan hopplöst. Hon behövde fett från får, Yoyo, mokanfrukt, bark, örter och rötter. Vi sa att vi hade andra mediciner som vi använde idag som säkert skulle fungera. Det vågade hon alls inte prova, utan blev rätt uppgiven och sa att det var kört för Tinerfe och att det var dags att göra sig redo för hans begravning och balsamering. Det var nämligen så man gjorde om någon dog på deras tid. Man balsamerade de döda.

En av eleverna gav ett annat tips på hur man skulle göra om man hade ont i magen. Man skulle luta sig fram och trycka lite lätt på magen. Vet ni vad? Det fungerade faktiskt! Tinerfe lutade sig framåt och det kom en rejäl prutt!!!! Tinerfe kände sig redan bättre efter att han lättat på trycket lite. Det behövdes varken medicin, balsamering eller begravning den här gången.

Gara, Jonay och Tinerfe gav oss i alla fall ett nytt uppdrag. Vi skulle lära oss mer om mediciner, balsamering och vad som händer efter man dött. Det låter ju jättespännande!

P1240084

Det vi kommer att beröra ur läroplanen under den närmaste tiden är:

Förmåga Biologi

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Centralt innehåll Biologi åk 4-6

  • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Förmåga Religion

  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Centralt innehåll Religion åk 4-6

  • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Tiden är vår!

Kan tid kännas??

Jo det kan den!! Det tycker i alla fall barnen i förskolan och förskoleklassen. Efter att vi i förra veckan arbetade med olika längdenheter så avlutade vi den sista veckan med att mäta tiden. Vi pratade också mycket om tiden och kom som sagt fram till att tiden känns olika beroende på om vi utför en tråkig eller rolig aktivitet.

VI har pratat om sekunder, minuter och timmar. Barnen fick ta tid på varandra när de sprang på idrotten. I klassrummet pratade vi senare om hur den analoga klockan ser ut och vad de olika visarna heter. Vi lärde oss senare hur man kan se om klockan är t.ex. halv tolv eller två.

ta tid 1

ta tid 2

springa strand 2

 

Vi byggde också olika stora timglas och mätte sedan hur lång tid det tog för sanden att rinna igenom, vi lärde oss också genom detta en viktig detalj: nämligen att torr sand rinner fortare än fuktig sand.

tiden timglas

Vi pratade också om begrepp där ordet tid fanns med t.ex. komma i tid, tiden stod stilla m.m. Vi pratade också om att vuxna ibland kan säga att de inte har tid. Det tyckte barnen var dåligt men de var ändå överens om att här på Teneriffa så fanns det mer tid för både barn och vuxna!

Vi strävar mot:

  • Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, moti­vation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Lpfö 98, s. 6-7)
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Lpfö 98, s. 7)

Vi sneglar mot:

Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. (lgr 11 s. 64)