Kaffe med rektor

Kaffe med rektor

Kaffe med rektor

På Svenska skolan Teneriffa träffar jag, rektor, föräldrarna på skolan vid ett flertal tillfällen för en stund tillsammans där vi gemensamt diskuterar punkter som berör oss. Jag tar förstås även chansen att delge aktuell information. Denna variant av föräldramöte fungerar för vår skola mycket bättre då flera av föräldrarna kommer bara för en kortare tid. Tack vare att vi har dessa lite oftare och något kortare så fångar vi upp alla föräldrar minst en gång.

På denna kaffestund pratade vi bland annat om vilka möjlighet de har att påverka. Alla föräldrar kommer att framöver få svara på enkät som skickas ut via email. Alla föräldrar har även chansen att anonymt meddela sina tankar och ev klagomål via vår styrelse, där både Thomas Edberg samt Mikael Hedlund agerar filter i detta sammanhang.

Övriga punkter som diskuterades var vårt tematiska arbete, där vår grundtanken är att under lågsäsong köra teman som berör ämnen utan specifik Teneriffa anknytning och under högsäsong göra det motsatta, det vill säga köra teman där Teneriffas natur, kultur mm ligger i fokus. Anledningen är att vi vill ge alla, inklusive de som stannar kortare tid kunskaper om just Teneriffa. På fredag är det för övrigt en marin exkursion där barnen ska utforska det marina livet i och vid havet.

Lucia
Mikael Hedlund, kyrkans musiker presenterade luciaprogrammet för i år. Mikael är ansvarig för kvällens konsert i Katolska kyrkan och rektor Tommy ansvarar för de två tidigare konserterna vid Vintersol och IKEA. Årets program ser ut som följer:

Lördagen den 13/12
8.00 Samling vid Vintersol
8.30 Uppträde Vintersol med efterföljande fika
10.30 IKEA hämtar oss med buss som tar oss till Santa Crus och IKEA
12-13 Vi uppträder på IKEA
14.00 Planerad återkomst till Los Cristianos

IKEA har givit sitt medgivande att föräldrar får följa med i bussen till IKEA. De har ungefär 40 platser så skolan sätter upp en intresselista där var och en får skriva in sitt intresse.

21.00 Konsert i Katolska kyrkan (samling 20.00) för alla barn som är med i kyrkans barnkör. (Genrepet är 9/12 kl 19.00)

Kalendarium för den närmaste tiden
5/12-14/1 En lärarstudent från Stockholm, Alisa, praktiserar hos oss.
8/12 Skolan stängd, spansk helgdag
19/12 Skolavslutning

Lokaljakten

… går vidare. Än inget napp men vi kastar ut alla våra krokar i alla lägen och hoppas att de ger något i framtiden.

Högstadium hos oss?
Vår skola har tillstånd att bedriva undervisning upp till och med årkurs 6. Vill man gå i klasser högre upp så måste en skola i Sverige stå för ansvaret. Om man är utomlands en termin eller längre kan man ansöka till Sofia Distans, men om man däremot vill gå kortare tid så hänger allt på skolan i Sverige och deras välvilja. Vi handleder gärna och välkomnar varmt elever på högstadiet, men det krävs att skolan i Sverige skickar med böcker, planeringar och material.

Stort tack alla ni som hade möjligheten att närvara, ni är en fantastisk föräldragrupp som sprider mycket positiv energi omkring er samt betonar skolans värde inför era barn. Detta betyder väldigt mycket för oss alla!

/ Tommy Isaksson, rektor

Morgonmassage på stranden

Denna tisdagsmorgon i november hade skolan äran att få besök av en utbildad massör för både barn och vuxna, Sandra Svensson.

Sandra genomförde en massage tillsammans med barnen och lät sagans värld vara instruktion till hur och vad barnen skulle göra.

Barnen njöt av denna fina stund på stranden tillsammans med solen som sakta steg upp över den glittrande oceanen utanför. Vi vill tillägna ett stort tack till Sandra som på eget initiativ tog kontakt med oss och erbjöd oss allt detta och önskar henne lycka till i sin tjänst inom detta yrke. Ni som är intresserad av att läsa mer om henne och hennes tjänster kan göra det på: http://www.wellness2balance.com/

Sandra Svensson, massör

Sandra Svensson, massör

 

m3

 

m1 m2

m5

Skön start på skoldagen

m4   m7

Djurlivet på Teneriffa

Under en veckas tid har vi nu försökt ta reda på allt vi kan om djurlivet på Teneriffa. Vi har läst i böcker och sökt fakta på internet för att lära oss så mycket vi bara kan. I onsdags kom Amanda L. Blom tillbaka för att lyssna på vad vi tagit reda på.

P1230065

Vi fick lyssna till F-1:orna som berättade om får och 2-3:orna som berättade om papegojor. 4-6:orna hade många olika spännande arter som de berättade om ex. blåfinken, boettgerödlan, blåkindad kanarieödla, leislers fladdermus mfl. Kunde det vara någon av dessa djur som vi letade efter tro?

P1230068P1230082P1230086P1230090P1230099P1230096P1230101

Amanda såg lite skeptisk ut, för nu hade hon listat ut att det stod något om röd på det brev hon hade fått. 

P1230104

Hon berättade också att hon hade varit ute och promenerat på ön och blivit så fascinerad av bergen på Teneriffa. Hur kom det sig att bergen var så annorlunda här mot i Sverige? Hon sa att hon var ju ingen geolog, så hon skulle behöva komma i kontakt med en geolog som kunde berätta om Teneriffas geologi. Några av eleverna visste att det fanns ett berg som hette Montaña Roja på Teneriffa. Kunde det vara en ledtråd som var viktig för oss? Som tur är så har vi faktiskt en geolog på plats just nu. Märtas och Gretas pappa Hans är faktiskt geolog. Vi ber honom komma hit och hjälpa oss.

I veckan har vi också haft små miniföreläsningar om Carl von Linné och hans systema naturae, olika djurgrupper och evolution på morgonsamlingarna för att vi ska få en bred kunskap om djur och natur. Vi har också samtalat om ekologi, näringskedjor och näringsvävar.

Som alltid så lutar vi oss mot läroplanen Lgr 11. Det centrala innehåll vi har berört i veckan är:

Bild år 1-3

• Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

No år 1-3

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Svenska år 1-3

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Handstil och att skriva på dator.

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

• Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.

Biologi åk 4-6

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Svenska åk 4-6

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg­nad och typiska språkliga drag.

• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

• Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.