Samarbete förnöjer och ASL arbetet förhöjer.

 

Vi arbetar vidare med ASL arbetet. Nu har rektor Tommy, som är vår ”fixare” på skolan, fått igång de mobila tangentborden till våra I-pad. Detta uppskattades skarpt i elevgruppen.

Eleverna samarbetar som oftast i par så långt det är möjligt på vår lilla skola som hela tiden utökas.

Jag låter mig inspireras av mina små förebilder och låter deras tankar och ideér avspeglas i upplägget av lektionerna kring ASL arbetet.

En elev reflekterade i vårt temarbete ”Samhällsbyggarna”:

-Kan inte vi få skriva brev till Banki Moon?

Och hipps vips som en pannkaka så var det arbetet igång. Det hela började med att jag läste upp ett brev som jag hade fått postat till mig ifrån Sverige. Eleverna fick då se på en mall av hur ett brev är upplagt och vi pratade om vad en adress är och hur man skriver en adress på ett brev, och även var på brevet frimärket ska sitta osv.

Jag har även vävt in lite bokstavsarbete i ASL jobbet, inget regelbundet och också utifrån elevernas influenser samt även influenser ifrån övriga kollegor runt om i världen som jobbar med ASL. Jag jobbar utifrån 3 stationer under dessa pass då eleverna arbetar utifrån olika förutsättningar i en åk F-2.

Stationerna är indelade i SKRIVA, SKAPA, KREATIV där skrivandet sker vid I-pad i par, eller enskilt, och övriga stationer kretsar kring motorikträning. Här nedan följer exempel ifrån lektionerna:

”Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedemera kan göra själv.” (Vygotskij)

2014-09-15 11.11.29

Arbetsgången vid ett lektionstillfälle.

2014-09-15 11.12.07

SKAPA stationen i arbetet med bokstaven A.

2014-09-15 11.10.42

KREATIV stationen.

IMGP0166

Pararbete vid brevskrivandet till Banki Moon.

IMGP0177 IMGP0183

IMGP0186

Kaffemorgon med rektor

Svenska skolan på Teneriffa har i år infört ”Kaffemorgon med rektor” – en variant kaffekopppå föräldramöte men där skillnaden är att detta sker återkommande under läsåret och på morgonen i samband med barnens samling. Anledningen är att vi har den stora glädjen att löpande få ta emot nya familjer och därför tror vi att en löpande form (ungefär varannan månad) av föräldramöte faller fungerar bättre, som vi alltså kallar kaffemorgon.

Årets första kaffemorgon föll mycket väl ut, representanter från alla familjer var närvarande och en mängd trevliga och givande diskussioner hann vi med. Rektor Tommy informerade och föräldrarna diskuterade om bland annat:

 1. Lägesrapport
  Hälsning från fröknarna, som meddelar att de har en fantastiskt härlig grupp att jobba med. De är aktiva och intresserade i stort sett i alla lägen. En positiv stämning råder och vi kommer självklart värna om denna.
 2. Elevläget
  Angående elevtillströmningen så fortgår den än och i dagsläget har vi som mest elever mellan 17:e nov och 5:e december. Vi är otroligt glada för alla som väljer vår skola.
 3. Förskola
  Förskola, efter önskemål från föräldrar så öppnar vi en 3-dagars förskola oktober 2014 – mars 2015. Barn från 3 års ålder erbjuds att gå hos oss mån-ons.
 4. Yaiza och eftermiddagsspanska
  Yaiza, vår nyanställda konversationsspanskafröken har redan funnit sig tillrätta på vår skola och vi tycker alla om det hon gör. Om man vill att ens barn ska ha mer spanska så kommer extralektioner erbjudas efter skolans slut på fredagar till självkostnadspris. Rektor Tommy skickar ut intresseanmälan via mail.
 5. Svenska kyrkans verksamhet
  Svenska kyrkans nyanställde musiker Mikael Hedlund berättade om sin verksamhet där framför allt barn och vuxenkören nämndes.
 6. Information – Veckobrev och blogg
  Alla föräldrar tyckte veckobreven fungerade bra och att det är kul att följa undervisningen via bloggen. Personalen uppmanade till att emellanåt skriva lite kommentarer på elevernas arbeten, samt dela den gärna vidare via skolans Facebook.
 7. Brandskydd och försäkringar
  Skolan har fått nya brandsläckare och utrymningsskyltar samt uppdaterad försäkring för alla barn samt personal.
 8. Café
  Eleverna har via klassråd lagt fram förslag om att öppna ett litet café. Föräldrarna fick tycka till om detta och tyckte att det var ett bra förslag. De små barnen får baka på torsdag eftermiddagar. Skolan står för ingredienser och festis. Samma barn serverar och säljer på fre fm, 1 euro för festis o kaka. Överskottet kommer gå till en skolutflykt. Syftet är, utöver en trevlig stund, en möjlighet till ansvar, extra matematik och hemkunskap.
 9. Övrigt
   – Skolan är positiv till lärarstudenter och i december välkomnas vår första.
  – Svenska skolan drar inte ihop till festligheter, men deltar gärna
  – Meny – kommer skickas ut via mail framöver.

 

Tommy förklarade mötet avslutat men ser redan fram emot nästa. Ni som gör detsamma får likt Tommy vänta till november.

 

Bästa hälsningar Tommy